Regulamin

Przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi warunkami. Jeśli dokonasz zakupu, będzie to uznane za potwierdzenie, że zawierają one wszystko, na co się zgadzasz.

1. Podsumowanie niektórych kluczowych praw:

Zgodnie z przepisami prawa Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, SI 2013/3134 musimy przekazać użytkownikowi pewne kluczowe informacje przed zawarciem prawnie wiążącej umowy między użytkownikiem a nami (patrz poniżej). Przekażemy te informacje w sposób jasny i zrozumiały. Niektóre z tych informacji mogą być oczywiste z kontekstu. Niektóre z tych informacji są również określone w niniejszej umowie, np. informacje na temat naszej polityki rozpatrywania skarg.

Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że do 14 dni po otrzymaniu towaru, w większości przypadków można zmienić zdanie i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. mówi, że towary muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do celu i zadowalającej jakości. Podczas oczekiwanej długości życia produktu masz prawo do następujących rzeczy:

 • do 30 dni: jeśli towary są wadliwe, możesz otrzymać zwrot pieniędzy;
 • do sześciu miesięcy: jeśli nie można ich naprawić lub wymienić, w większości przypadków przysługuje pełny zwrot pieniędzy;
 • do sześciu lat: jeśli towary nie działają przez rozsądny okres czasu, możesz mieć prawo do zwrotu części pieniędzy.

Jest to podsumowanie niektórych kluczowych praw. Aby uzyskać szczegółowe informacje od Citizens Advice, odwiedź stronę www.citizensadvice.org.uk lub zadzwoń pod numer 03454 04 05 06.

Informacje zawarte w niniejszym streszczeniu podsumowują niektóre z Twoich kluczowych praw. Nie są one przeznaczone do zastąpienia umowy, poniżej której należy się uważnie zapoznać.

Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy i chcesz z nami o tym porozmawiać, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] (na wiadomości e-mail odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu AEST).


2. Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką ZERO PROOF UK LIMITED zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 11725077.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Enterprise House Beesons Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Herts, England, WD3 1DS.

Nasz numer VAT to: [328659171].

Powrót do góry


3. Wprowadzenie

Jeśli kupujesz towary na naszej stronie internetowej, zgadzasz się być prawnie zobowiązany do przestrzegania tej umowy.

Możesz kupować towary z naszej strony tylko z powodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ta umowa jest dostępna tylko w języku angielskim. Żadne inne języki nie będą miały zastosowania do tej umowy.

Powrót do góry


4. Informacje, które przekazujemy użytkownikowi

Zgodnie z prawem, Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że musimy dostarczyć Państwu pewne kluczowe informacje przed zawarciem prawnie wiążącej umowy pomiędzy Państwem a nami. Jeśli chcesz zobaczyć te kluczowe informacje, proszę:

 • zapoznanie się z Załącznikiem 2 do Regulaminu Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013;
 • przeczytać wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru, o której mowa poniżej; lub
 • skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony.

Kluczowe informacje, które podajemy Ci zgodnie z prawem, stanowią część tej umowy (tak jakby były tu przedstawione w całości).

Jeśli po zawarciu prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami musimy zmienić jakiekolwiek kluczowe informacje, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Powrót do góry


5. Prywatność i dane osobowe użytkownika

Nasza polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.lyres.eu/privacy-policy

Państwa prywatność i dane osobowe są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od Państwa, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku zapytania lub skargi dotyczącej wykorzystania Państwa danych osobowych.

Powrót do góry


6. Zamawianie towarów u nas

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób zawierana jest prawnie wiążąca umowa pomiędzy Tobą a nami.

Składasz zamówienie na stronie, wypełniając nasz formularz zamówienia. Prosimy o dokładne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego złożeniem. Jeśli jednak potrzebujesz poprawić ewentualne błędy, możesz to zrobić przed wysłaniem go do nas.

Składasz zamówienie na stronie lyres.eu. Prosimy o uważne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego wysłaniem. Jeśli jednak zajdzie potrzeba poprawienia błędów, można to zrobić przed wysłaniem zamówienia do nas.

Wystarczy dodać produkty do koszyka, kliknąć checkout, wprowadzić swoje dane i dokonać zakupu za pomocą karty kredytowej, konta IDEAL lub PayPal. Po pomyślnym złożeniu zamówienia zostaniesz przeniesiony na stronę checkout i otrzymasz potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Jeśli nie jesteś zadowolony z zamówienia, poinformuj nas o tym za pośrednictwem formularza zapytania o zwrot na naszej stronie internetowej - zawsze postaramy się pomóc, jeśli tylko będziemy mogli.

Jeśli otworzyłeś i skonsumowałeś porcję produktu, nie ma możliwości zwrotu lub wymiany.

Powrót do góry

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie otworzył ani nie spożył części produktu, ani w inny sposób nie ingerował w produkt.

Okres odwołania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabywają Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa nabywa fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia, np. listu wysłanego pocztą (Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS United Kingdom lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] ). Prosimy o podanie następujących informacji, ale nie jest to obowiązkowe.

Formularz anulowania

Do [wpisać nazwę przedsiębiorcy, adres geograficzny oraz, jeśli jest dostępny, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail]:

Ja/my [*] niniejszym zawiadamiamy, że ja/my [*] anuluję moją/nasz [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/świadczenia następującej usługi [*],

Zamówione na [*]/odebrane na [*],

Nazwa konsumenta(-ów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić.

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do rezygnacji przed upływem terminu rezygnacji.

Powrót do góry


8. Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z ustawowymi prawami konsumenta, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas).

Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów utraty wartości wszelkich dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem niepotrzebnej obsługi przez Państwa.

Pod warunkiem, że nie otworzyłeś, nie uszkodziłeś lub nie manipulowałeś przy zamówieniu, dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż:

 • 14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrot jakichkolwiek dostarczonych towarów; lub
 • (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary; lub
 • jeśli nie dostarczono żadnego towaru, 14 dni po dniu, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od tej umowy.
 • Zwrot kosztów nastąpi przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały wykorzystane przez Państwa w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu kosztów.

  Jeśli otrzymałeś towar:

 • odeślesz towary nieotwarte, nienaruszone i w oryginalnym opakowaniu lub przekażesz je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem 14 dni;
 • będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów; oraz
 • użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 • Powrót do góry


  9. Dostawa

  Staramy się wysłać twój rozkaz jak najszybciej. Staramy się wysłać twój rozkaz tak szybko, jak to możliwe. Korzystamy z UPS i GLS w zależności od Twojej lokalizacji. Uwaga: nie możemy zagwarantować ani zapewnić dnia tygodnia lub pory dnia na dostawę. Ramy czasowe dostawy do kraju:

  • Austria - 3-4 dni
  • Belgia - 3-4 dni
  • Czechy - 2-5 dni
  • Dania - 2-5 dni
  • Finlandia - 2-5 dni
  • Francja - 3-4 dni
  • Niemcy - 1-3 dni
  • Islandia - 2-5 dni
  • Irlandia - 3-4 dni
  • Włochy - 2-5 dni
  • Luksemburg - 2-5 dni
  • Holandia - 1-3 dni
  • Norwegia - 2-5 dni
  • Polska - 2-5 dni
  • Hiszpania - 3-4 dni
  • Szwecja - 2-5 dni
  • Szwajcaria - 3-4 dni

  Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie obejmują ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą ponieść opłaty przy dostawie określone przez lokalne przepisy.

  Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień powyżej 45

  Grupa 1 = Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja

  W przypadku zamówień o wartości poniżej 45 € dostawa kosztuje 10 €.

  Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień o wartości 70

  Grupa 2 = Dania, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Szwajcaria

  W przypadku zamówień o wartości poniżej 70 € dostawa kosztuje 20 €.

  Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczane wyłącznie na adresy znajdujące się w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii.

  Nie jesteśmy w stanie dokonać zmian w zamówieniach po ich złożeniu. Zamówienia są przetwarzane bardzo szybko, więc w przypadku konieczności anulowania zamówienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer +61 8030 5552. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc, ale z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, nie możemy anulować zamówień po ich wysłaniu.

  Jeśli chcesz śledzić swoje zamówienie, skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając numer zamówienia. Numer zamówienia można znaleźć na stronie "Moje zamówienia" na swoim koncie.

  Powrót do góry


  10. Płatność

  Akceptujemy następujące karty kredytowe i debetowe: Braintree, visa, mastercard, amex oraz PayPal. Akceptujemy również IDEAL jako opcję płatności

  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że wszystkie informacje podane nam przez użytkownika podczas płacenia za towary są bezpieczne, korzystając z zaszyfrowanego bezpiecznego mechanizmu płatności. Jednak w przypadku braku zaniedbania z naszej strony, jakiegokolwiek nieprzestrzegania przez nas niniejszej umowy lub naszej Polityki prywatności https://lyres.eu/privacy-policy/ lub naruszenia przez nas naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, które może ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek informacji, które nam przekazuje.

  Twoja karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona tylko wtedy, gdy towar zostanie wysłany.

  Wszystkie płatności kartą kredytową lub debetową muszą być autoryzowane przez odpowiedniego wystawcę karty. Konieczne może być również zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa:

  • Zweryfikowane przez Visę;
  • Mastercard®SecureCodeTM; lub
  • American Express SafeKey.

  Cena towaru:

  • jest w euro (€) dla strony lyres.eu, funtach brytyjskich (£)(GBP) dla strony .co.uk. Dolarach australijskich ($AUD) dla strony .com.au i dolarach amerykańskich ($USD) dla strony .com. Uwaga: Jeśli mieszkasz w Nowej Zelandii, przedstawisz ceny w NZD, jednak checkout i rozliczaj się w AUD.
  • cena podana jest bez VAT po obowiązujących stawkach lokalnych; oraz
  • nie obejmuje kosztów dostawy towaru (które zostaną Państwu zgłoszone przed złożeniem zamówienia - po podaniu adresu dostawy).

  Powrót do góry


  11. Charakter towarów

  Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. daje ci pewne prawa (znane również jako "prawa ustawowe"), na przykład towary:

  • są zadowalającej jakości;
  • są odpowiednie do celu; oraz
  • pasują do opisu lub próbki.

  Musimy dostarczyć Ci towary, które są zgodne z Twoimi prawami.

  Opakowanie towaru może różnić się od przedstawionego na stronie.

  Chociaż staramy się upewnić, że wszystkie wagi, rozmiary i wymiary określone na stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a kolory naszych towarów są dokładnie wyświetlane na stronie, rzeczywiste kolory, które widzisz na swoim komputerze, mogą się różnić w zależności od używanego monitora.

  Każdy sprzedany towar:

  • po obniżonych cenach;
  • jako resztki; lub
  • jako poniżej normy;

  zostaną zidentyfikowane i sprzedane jako takie. Proszę sprawdzić, czy są one zadowalającej jakości zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Powrót do góry


  12. Uszkodzone towary

  Jeśli chcesz, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony:

  • nam wymienić towary;
  • obniżenie ceny; lub
  • aby odrzucić towar i uzyskać zwrot pieniędzy.

  Możesz być zobowiązany do dostarczenia zdjęć uszkodzonych towarów, abyśmy mogli zbadać proces wysyłki/pakowania, aby upewnić się, że to się nie powtórzy.

  W przypadku problemów z otrzymaniem zamówienia, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, abyśmy mogli pomóc w dokonaniu odpowiedniego zwrotu lub wymiany. Aby zespół obsługi klienta mógł sprawnie zająć się Państwa zapytaniem, prosimy o podanie numeru zamówienia, pełnej nazwy i danych kontaktowych.

  Powrót do góry


  13. Progi wysyłkowe

  Grupa 1: Austria, Hiszpania, Szwecja, Czechy, Niemcy, Holandia, Francja, Irlandia, Włochy i Belgia

  Wysyłka zamówień o wartości co najmniej 45 € jest bezpłatna w krajach Grupy 1 (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 45 euro dostawa kosztuje 10 euro.

  Grupa 2: Norwegia, Dania, Polska, Szwajcaria, Finlandia, Islandia

  Wysyłka zamówień o wartości co najmniej 70 € jest bezpłatna w krajach Grupy 2 (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 70 euro dostawa kosztuje 20 euro.

  Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie zawierają ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą zostać obciążeni opłatami przy dostawie, które są określane przez lokalne przepisy.

  Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczane wyłącznie na adresy znajdujące się w Irlandii, Holandii, Szwecji, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Norwegii, Danii i Polsce. Minimalne wydatki muszą być naliczone w jednej transakcji. Opłaty za wysyłkę/obsługę nie będą wliczane do wymaganych minimalnych wydatków. Kod promocyjny nie jest wymagany. Rabat zostanie automatycznie dodany do koszyka po osiągnięciu progu wydatków. Nie podlega wymianie na gotówkę. Próg rabatowy musi zostać osiągnięty po zastosowaniu kodu rabatowego/promocyjnego. Nie dotyczy sumy częściowej przed zastosowaniem rabatów.

  Powrót do góry


  14. Warunki promocji

  • "Kod promocyjny" oznacza kod, który musi być wprowadzony na stronie checkout w przypadku transakcji online, aby otrzymać zniżkę lub korzyść.
  • Każdy kod promocyjny podlega (a) szczegółowym warunkom określonym w ofercie kodeksu promocyjnego oraz (b) niniejszym ogólnym warunkom kodeksu promocyjnego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, pierwszeństwo ma ten pierwszy.
  • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu kart podarunkowych.
  • Obowiązuje dla kwalifikujących się zakupów dokonanych na lyres.eu.
  • Musi być wykupiony w okresie ważności.
  • Nie podlega zwrotowi w zestawach upominkowych, zestawach, pakietach, przedmiotach sprzedaży, zakupie kart upominkowych, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
  • Nie może być stosowany do wcześniej złożonych zamówień lub produktów nie znajdujących się w magazynie w momencie zakupu. Brak kontroli deszczu.
  • Rabaty są stosowane przed wysyłką, przeładunkiem i opodatkowaniem sprzedaży.
  • Kody promocyjne nie mogą być łączone z innymi ofertami i mogą być umarzane tylko raz na klienta, chyba że ustalono inaczej.
  • Nie podlegają przeniesieniu lub zwrotowi za gotówkę lub kredyt.
  • Aby zastosować kod promocyjny, należy wpisać go na stronie checkout przed realizacją zamówienia.
  • Aktualne oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

  Powrót do góry


  15. Regulamin karty podarunkowej

  • "Karta Podarunkowa" oznacza elektroniczną lub fizyczną kartę, na którą załadowano przedpłaconą walutę w celu wydania jej na produkty Lyrezgodnie z niniejszym regulaminem.
  • Karty podarunkowe online należy zrealizować na stronie lyres.eu.
  • Wartość karty prezentowej zawiera GST.
  • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu innych kart podarunkowych lub innych ofert przetargowych. Nie mogą być wymieniane.
  • Karty podarunkowe tracą ważność po upływie 36 miesięcy od daty wydania, chyba że wyraźnie określono inaczej.
  • Jeśli zakup przekracza kwotę karty podarunkowej, resztę należy opłacić za pomocą innych dostępnych opcji płatności.
  • Musi być wykupiony w okresie ważności.
  • Wygasłe karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi, a ich wartość nie zostanie zwrócona lub zaliczona po upływie terminu ważności.
  • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdej karty podarunkowej z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie bez uprzedzenia. W takich przypadkach zdecydujemy się na zwrot pieniędzy lub wymianę karty podarunkowej.
  • Karty podarunkowe są traktowane jak gotówka. Bony zniszczone, okaleczone, zmienione, zagubione lub skradzione nie będą wymieniane, zwracane ani realizowane.
  • Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania salda karty podarunkowej, jeśli uznamy, że wystąpił błąd urzędniczy lub księgowy.
  • Lyre's nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione karty podarunkowe.
  • Lyre's zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza oraz do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Powrót do góry


  17. Oferta powitalna - 10% zniżki na pierwszy zakup

  *Oferta dostępna, dopóki nie określono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie. Zniżka jest dostępna tylko na naszą gamę 700 ml i nie obejmuje naszych serii premix i Classico Grande, kuponów upominkowych online, wszystkich pakietów i zestawów, towarów ani przedmiotów wyprzedaży. Promocja jest jednorazowa i nie można jej łączyć z innymi ofertami. Obowiązują ogólne warunki dotyczące kodów promocyjnych Lyre. Kod promocyjny należy wprowadzić na stronie checkout (zgodnie z reklamą).

  Powrót do góry


  18. Oferta urodzinowa - 10% zniżki na pojedyncze butelki

  *Oferta dostępna, dopóki nie określono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie. Zniżka dotyczy wyłącznie pojedynczych butelek i nie jest dostępna w przypadku kuponów upominkowych online, wszystkich zestawów/pakietów upominkowych ani produktów wyprzedażowych. Promocja jest jednorazowa i nie może być łączona z innymi ofertami. Obowiązują ogólne warunki i postanowienia dotyczące kodów promocyjnych Lyre. Kod promocyjny należy wprowadzić na stronie checkout (zgodnie z reklamą).

  Przyjaciele i rodzina

  *Oferta dostępna, dopóki nie określono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie. Zniżka nie jest dostępna w przypadku kuponów podarunkowych online, wszystkich zestawów/pakietów podarunkowych ani produktów wyprzedażowych. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami. Lyre Obowiązują ogólne warunki dotyczące kodów promocyjnych. Kod promocyjny należy wprowadzić na stronie checkout (zgodnie z reklamą).

  Powrót do góry


  19. Zakończenie umowy

  Jeśli ta umowa zostanie rozwiązana, nie będzie to miało wpływu na nasze prawo do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które są nam Państwo winni na mocy tej umowy.

  Ograniczenie naszej odpowiedzialności wobec Państwa

  Za wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć na mocy prawa (np. za śmierć lub obrażenia ciała) lub wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej:

  strata tego:

  • nie były możliwe do przewidzenia dla Ciebie i dla nas w momencie zawierania umowy; lub
  • które nie były spowodowane żadnym naruszeniem z naszej strony;
  • strat gospodarczych; oraz
  • straty dla osób nie będących konsumentami.

  Sprawy sporne

  Postaramy się szybko i sprawnie rozwiązać z Tobą wszelkie spory.

  z którego jesteś niezadowolony:

  • towar;
  • nasze usługi dla Ciebie; lub
  • jakakolwiek inna sprawa,
  • prosimy o jak najszybszy kontakt.

  Jeśli Ty i my nie możemy rozwiązać sporu przy użyciu naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, poinformujemy Cię, że nie możemy rozwiązać sporu z Tobą.

  Jeżeli chcą Państwo wszcząć postępowanie sądowe, sądy tej części Zjednoczonego Królestwa, w której Państwo mieszkają, będą miały jurysdykcję niewyłączną w odniesieniu do niniejszej umowy.

  Do niniejszej umowy zastosowanie mają prawa Australii, Ameryki Północnej, Anglii i Walii.

  Powrót do góry


  20. Prawa osób trzecich

  Nikt inny niż strona niniejszej umowy nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

  Powrót do góry

  Regulamin

  ×

  WITAJ

  Podejrzewamy, że nie jesteś stąd, wybierz swój region