null

Regulamin

ZASADY I WARUNKI

Przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi warunkami. Jeśli dokonasz zakupu, będzie to uznane za potwierdzenie, że zawierają one wszystko, na co się zgadzasz.

Podsumowanie niektórych z twoich kluczowych praw:

Zgodnie z prawem, Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) z 2013 roku, SI 2013/3134 mówi, że przed zawarciem prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami musimy udzielić Ci pewnych kluczowych informacji (patrz poniżej). Przekażemy Ci te informacje w jasny i zrozumiały sposób. Niektóre z tych informacji mogą być oczywiste z kontekstu. Niektóre z tych informacji są również określone w niniejszej umowie, np. informacje dotyczące naszych zasad rozpatrywania skarg.

Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że do 14 dni po otrzymaniu towaru, w większości przypadków można zmienić zdanie i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. mówi, że towary muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do celu i zadowalającej jakości. Podczas oczekiwanej długości życia produktu masz prawo do następujących rzeczy:

-do 30 dni: jeśli Twój towar jest wadliwy, możesz otrzymać zwrot pieniędzy;

-do sześciu miesięcy: jeśli nie można ich naprawić lub wymienić, to w większości przypadków masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy;

-do sześciu lat: jeśli towar nie wytrzyma rozsądnego okresu czasu, możesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy.

To jest podsumowanie niektórych z twoich kluczowych praw. Szczegółowe informacje od Citizens Advice można znaleźć na stronie www.citizensadvice.org.uk lub pod numerem telefonu 03454 04 05 06.

Informacje zawarte w niniejszym streszczeniu podsumowują niektóre z Twoich kluczowych praw. Nie są one przeznaczone do zastąpienia umowy, poniżej której należy się uważnie zapoznać.

Jeśli nie rozumiesz któregoś z zapisów tej umowy i chcesz z nami o tym porozmawiać, skontaktuj się z nami mailowo na adres hello@lyres.co.uk(na maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku: od 9.00 do 17.00 AEST )

Kim my jesteśmy?

Jesteśmy ZERO PROOF UK LIMITED zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii pod numerem firmy 11725077.

Siedziba naszej firmy znajduje się przy: Enterprise House Beesons Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Herts, England, WD3 1DS.

Nasz numer VAT to: [328659171].

Wprowadzenie

Jeśli kupujesz towary na naszej stronie internetowej, zgadzasz się być prawnie zobowiązany do przestrzegania tej umowy.

Możesz kupować towary z naszej strony tylko z powodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ta umowa jest dostępna tylko w języku angielskim. Żadne inne języki nie będą miały zastosowania do tej umowy.

Informacje, które Państwu przekazujemy

Zgodnie z prawem, Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że musimy dostarczyć Państwu pewne kluczowe informacje przed zawarciem prawnie wiążącej umowy pomiędzy Państwem a nami. Jeśli chcesz zobaczyć te kluczowe informacje, proszę:

 • zapoznanie się z Załącznikiem 2 do Regulaminu Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013;
 • przeczytać wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru, o której mowa poniżej; lub
 • skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony.

Kluczowe informacje, które podajemy Ci zgodnie z prawem, stanowią część tej umowy (tak jakby były tu przedstawione w całości).

Jeśli po zawarciu prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami musimy zmienić jakiekolwiek kluczowe informacje, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Twoja prywatność i dane osobowe

Nasza Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem www.lyres.eu/privacy-policy

Państwa prywatność i dane osobowe są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od Państwa, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku zapytania lub skargi dotyczącej wykorzystania Państwa danych osobowych.

Zamawianie u nas towarów

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób zawierana jest prawnie wiążąca umowa pomiędzy Tobą a nami.

Składasz zamówienie na stronie, wypełniając nasz formularz zamówienia. Prosimy o dokładne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego złożeniem. Jeśli jednak potrzebujesz poprawić ewentualne błędy, możesz to zrobić przed wysłaniem go do nas.

Składasz zamówienie na stronie lyres.eu. Prosimy o dokładne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego złożeniem. Jeśli jednak potrzebujesz poprawić ewentualne błędy, możesz to zrobić przed wysłaniem go do nas.

Po prostu dodaj produkty do koszyka, kliknij checkout, wprowadź swoje dane i dokonaj zakupu za pomocą karty kredytowej, konta IDEAL lub PayPal. Po pomyślnym złożeniu zamówienia zostaniesz przeniesiony na stronę checkout i otrzymasz potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Jeśli założyłeś konto, będziesz mógł sprawdzić historię i status swojego zamówienia w portalu Moje konto.Jeśli nie jesteś zadowolony z zamówienia, poinformuj nas o tym, korzystając z formularza zapytania o zwroty na naszej stronie internetowej - zawsze postaramy się pomóc, jeśli tylko będziemy mogli.

Jeśli otworzyłeś i skonsumowałeś porcję produktu, nie ma możliwości zwrotu lub wymiany.

 

Prawo do rozwiązania niniejszej umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie otworzył lub nie skonsumował części produktu lub nie naruszył w inny sposób jego zawartości.

Okres odwołania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabywają Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa nabywa fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jasnego oświadczenia, np. listu wysłanego pocztą (Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS Wielka Brytania lub pocztą elektroniczną na adres hello@lyres.eu. Prosimy o dostarczenie następujących informacji, ale nie są one obowiązkowe.

Formularz anulowania

Do [wpisać nazwę przedsiębiorcy, adres geograficzny oraz, jeśli jest dostępny, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail]:

Ja/my [*] niniejszym zawiadamiamy, że ja/my [*] anuluję moją/nasz [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/świadczenia następującej usługi [*],

Zamówione na [*]/odebrane na [*],

Nazwa konsumenta(-ów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić.

 

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do rezygnacji przed upływem terminu rezygnacji.

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z ustawowymi prawami konsumenta, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas).

Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów utraty wartości wszelkich dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem niepotrzebnej obsługi przez Państwa.

Pod warunkiem, że nie otworzyłeś, nie uszkodziłeś lub nie manipulowałeś przy zamówieniu, dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż:

 • 14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrot jakichkolwiek dostarczonych towarów; lub
 • (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary; lub
 • jeśli nie dostarczono żadnego towaru, 14 dni po dniu, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od tej umowy.

Zwrot kosztów nastąpi przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały wykorzystane przez Państwa w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu kosztów.

Jeśli otrzymałeś towar:

 • Klient jest zobowiązany odesłaćtowary, nieotwarte, nienaruszone i w oryginalnym opakowaniu lub przekazać je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas Pan/Pani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni;
 • będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów; oraz
 • odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

Dostawa

Staramy się wysłać twój rozkaz jak najszybciej. Staramy się wysłać twój rozkaz tak szybko, jak to możliwe. Korzystamy z UPS i GLS w zależności od Twojej lokalizacji. Uwaga: nie możemy zagwarantować ani zapewnić dnia tygodnia lub pory dnia na dostawę. Ramy czasowe dostawy do kraju:

 • Austria - 3-4 dni
 • Belgia - 3-4 dni
 • Czechy - 2-5 dni
 • Dania - 2-5 dni
 • Finlandia - 2-5 dni
 • Francja - 3-4 dni
 • Niemcy - 1-3 dni
 • Islandia - 2-5 dni
 • Irlandia - 3-4 dni
 • Włochy - 2-5 dni
 • Luksemburg - 2-5 dni 
 • Holandia - 1-3 dni
 • Norwegia - 2-5 dni
 • Polska - 2-5 dni
 • Hiszpania - 3-4 dni
 • Szwecja - 2-5 dni
 • Szwajcaria - 3-4 dni

Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie zawierają ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą zostać obciążeni opłatami przy dostawie, które są określane przez lokalne przepisy.

Darmowa dostawa na wszystkie zamówienia powyżej 45 euro
Grupa 1 = Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja
Dla zamówień poniżej 45 euro, dostarczamy za 10 euro.

Darmowa dostawa na wszystkie zamówienia o wartości 70 euro
Grupa 2 = Dania, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Szwajcaria
Dla zamówień poniżej 70 euro, dostarczamy za 20 euro

 

Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej w UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczone wyłącznie na adresy znajdujące się w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii , Francji, Niemczech, Islandii , Irlandii, Włoszech, Luksemburgu , Holandii, Norwegii, Polsce , Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii.

 

Nie jesteśmy w stanie dokonać zmian w zamówieniach po ich złożeniu. Zamówienia są przetwarzane bardzo szybko, więc w przypadku konieczności anulowania zamówienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer +61 8030 5552. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc, ale z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, nie możemy anulować zamówień po ich wysłaniu.

Prosimy o kontakt Obsługa klienta z twoim numerem zamówienia, jeśli chcesz śledzić swoje zamówienie. Numer zamówienia można znaleźć na stronie "Moje zamówienia" swojego konta.

 

Płatność

Akceptujemy następujące karty kredytowe i debetowe: Braintree, visa, mastercard, amex oraz PayPal. Akceptujemy również IDEAL jako opcję płatności

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że wszystkie informacje podane przez Państwa podczas płatności za towar są bezpieczne poprzez zastosowanie szyfrowanego mechanizmu bezpiecznej płatności. Jednakże, w przypadku braku zaniedbania z naszej strony, niestosowania się przez nas do postanowień niniejszej umowy lub naszej Polityki Prywatności. https://lyres.eu/privacy-policy/ lub naruszenie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty, jakie może ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek informacji, które Użytkownik nam udostępni.

Twoja karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona tylko wtedy, gdy towar zostanie wysłany.

Wszystkie płatności kartą kredytową lub debetową muszą być autoryzowane przez odpowiedniego wystawcę karty. Może być również konieczne zastosowanie dodatkowych kroków zabezpieczających za pośrednictwem:

 • Zweryfikowane przez Visę;
 • Mastercard®SecureCodeTM; lub
 • American Express SafeKey.

Cena towaru:

 • jest w Euro (€) dla strony lyres.eu, Wielki Funt Brytyjski (£)(GBP) dla strony .co.uk. Dolary australijskie ($AUD) dla strony internetowej .com.au i dolary amerykańskie ($USD) dla strony internetowej .com. Uwaga: Jeśli masz siedzibę w Nowej Zelandii, przedstawisz ceny w NZD jednak checkout i rozliczyć się w AUD.
 • cena podana jest bez VAT po obowiązujących stawkach lokalnych; oraz
 • nie obejmuje kosztów dostawy towaru (które zostaną Państwu zgłoszone przed złożeniem zamówienia - po podaniu adresu dostawy).

Rodzaj towarów

Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. daje ci pewne prawa (znane również jako "prawa ustawowe"), na przykład towary:

 • są zadowalającej jakości;
 • są odpowiednie do celu; oraz
 • pasują do opisu lub próbki.

Musimy dostarczyć Ci towary, które są zgodne z Twoimi prawami.

Opakowanie towaru może różnić się od przedstawionego na stronie.

Chociaż staramy się, aby wszystkie wagi, rozmiary i wymiary podane na stronie były jak najdokładniejsze, a kolory naszych towarów były dokładnie wyświetlane na stronie, rzeczywiste kolory, które widzisz na swoim komputerze mogą się różnić w zależności od monitora, którego używasz.

Każdy sprzedany towar:

 • po obniżonych cenach;
 • jako resztki; lub
 • jako poniżej normy;

zostaną zidentyfikowane i sprzedane jako takie. Proszę sprawdzić, czy są one zadowalającej jakości zgodnie z ich przeznaczeniem.

Towary uszkodzone

Jeśli chcesz, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony:

 • nas do wymiany towaru;
 • obniżenie ceny; lub
 • aby odrzucić towar i uzyskać zwrot pieniędzy.

Możesz być zobowiązany do dostarczenia zdjęć uszkodzonych towarów, abyśmy mogli zbadać proces wysyłki/pakowania, aby upewnić się, że to się nie powtórzy.

W przypadku problemów z otrzymaniem zamówienia, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, abyśmy mogli pomóc w dokonaniu odpowiedniego zwrotu lub wymiany. Aby zespół obsługi klienta mógł sprawnie zająć się Państwa zapytaniem, prosimy o podanie numeru zamówienia, pełnej nazwy i danych kontaktowych.

Progi wysyłkowe

Grupa 1: Austria, Hiszpania, Szwecja, Czechy, Niemcy, Holandia, Francja, Irlandia, Włochy i Belgia

 • Przy zamówieniach o wartości co najmniej 45 euro wysyłka do krajów Grupy 1 jest bezpłatna (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 45 euro dostawa kosztuje 10 euro.

Grupa 2: Norwegia, Dania, Polska, Szwajcaria, Finlandia, Islandia

 • Przy zamówieniach o wartości 70 euro lub większejwysyłka do krajów Grupy 2 jest bezpłatna (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 70 euro dostawa kosztuje 20 euro.

Grupa 3 = Federacja Rosyjska

 • Stawka ryczałtowa za dostawę wynosi 20 EUR.

Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie zawierają ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą zostać obciążeni opłatami przy dostawie, które są określane przez lokalne przepisy.

Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej w UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczane wyłącznie na adresy znajdujące się w Irlandii, Holandii, Szwecji, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Norwegii, Danii i Polsce. Minimalna kwota wydatków musizostać zgromadzona w ramach jednej transakcji. Opłaty za wysyłkę/obsługę nie będą wliczane do wymaganego minimalnego wydatku. Kod promocyjny nie jest wymagany. Rabat zostanie automatycznie dodany do koszyka po osiągnięciu progu wydatków. Nie podlega wymianie na gotówkę. Próg rabatowy musi zostać osiągnięty po zastosowaniu kodu rabatowego/promocyjnego. Nie dotyczy sumy całkowitej przed zastosowaniem rabatu. 

Zasady i warunki promocji

 • "Kod promocyjny" oznacza kod, który musi być wprowadzony na stronie checkout w przypadku transakcji online, aby otrzymać zniżkę lub korzyść.
 • Każdy kod promocyjny podlega (a) szczegółowym warunkom określonym w ofercie kodeksu promocyjnego oraz (b) niniejszym ogólnym warunkom kodeksu promocyjnego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, pierwszeństwo ma ten pierwszy.
 • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu kart podarunkowych.
 • Ważne przy kwalifikujących się zakupach dokonanych na stronie lyres.eu.
 • Musi być wykupiony w okresie ważności.
 • Nie podlega zwrotowi w zestawach upominkowych, zestawach, pakietach, przedmiotach sprzedaży, zakupie kart upominkowych, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
 • Nie może być stosowany do wcześniej złożonych zamówień lub produktów nie znajdujących się w magazynie w momencie zakupu. Brak kontroli deszczu.
 • Rabaty są stosowane przed wysyłką, przeładunkiem i opodatkowaniem sprzedaży.
 • Kody promocyjne nie mogą być łączone z innymi ofertami i mogą być umarzane tylko raz na klienta, chyba że ustalono inaczej.
 • Nie podlegają przeniesieniu lub zwrotowi za gotówkę lub kredyt.
 • Aby zastosować kod promocyjny, należy wpisać go na stronie checkout przed realizacją zamówienia.
 • Aktualne oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Regulamin Karty Podarunkowej

 • "Karta Podarunkowa" oznacza elektroniczną lub fizyczną kartę, na którą załadowano przedpłaconą walutę w celu wydania jej na produkty Lyrezgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Karty upominkowe online muszą być realizowane na stronie lyres .eu.
 • Wartość karty prezentowej zawiera GST.
 • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu innych kart podarunkowych lub innych ofert przetargowych. Nie mogą być wymieniane.
 • Karty upominkowe wygasają po 36 miesiącach od daty ich wydania, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Jeśli zakup przekracza kwotę karty podarunkowej, resztę należy opłacić za pomocą innych dostępnych opcji płatności.
 • Musi być wykupiony w okresie ważności.
 • Wygasłe karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi, a ich wartość nie zostanie zwrócona lub zaliczona po upływie terminu ważności.
 • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdej karty podarunkowej z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie bez uprzedzenia. W takich przypadkach zdecydujemy się na zwrot pieniędzy lub wymianę karty podarunkowej.
 • Karty podarunkowe są traktowane jak gotówka. Bony zniszczone, okaleczone, zmienione, zagubione lub skradzione nie będą wymieniane, zwracane ani realizowane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania salda karty podarunkowej, jeśli uznamy, że wystąpił błąd urzędniczy lub księgowy.
 • Lyre's nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione karty podarunkowe.
 • Lyre's zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza oraz do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Oferta powitalna - 10% zniżki przy pierwszym zakupie

*Oferta dostępna do wyczerpania, o ile nie zaznaczono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do odwołania oferty w dowolnym momencie. Rabat nie jest dostępny na bony upominkowe online, wszystkie zestawy/pakiety upominkowe lub przedmioty sprzedaży. Promocja jest jednorazowa i nie może być łączona z innymi ofertami. Lyre's Obowiązują ogólne zasady i warunki dotyczące kodu promocyjnego. Kod promocyjny należy wpisać na stronie checkout (zgodnie z ogłoszeniem).

Oferta urodzinowa - 10% zniżki na pojedyncze butelki

*Oferta dostępna do wyczerpania, o ile nie zaznaczono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do odwołania oferty w dowolnym momencie. Rabat dotyczy tylko pojedynczych butelek i nie jest dostępny na bony upominkowe online, wszystkie zestawy/pakiety upominkowe lub przedmioty sprzedaży. Promocja jest jednorazowa i nie może być łączona z innymi ofertami. Lyre's Obowiązują ogólne zasady i warunki korzystania z kodu promocyjnego. Kod promocyjny należy wpisać na stronie checkout (zgodnie z ogłoszeniem).

Oferta quizowa - 20% zniżki przy pierwszym zakupie

*Oferta dostępna do wyczerpania, o ile nie zaznaczono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do odwołania oferty w dowolnym momencie. Rabat nie jest dostępny na bony upominkowe online, wszystkie zestawy/pakiety upominkowe lub przedmioty sprzedaży. Promocja jest jednorazowa i nie może być łączona z innymi ofertami. Lyre's Obowiązują ogólne zasady i warunki dotyczące kodu promocyjnego. Kod promocyjny należy wpisać na stronie checkout (zgodnie z ogłoszeniem).

Przyjaciele i rodzina

*Oferta dostępna do wyczerpania, o ile nie zaznaczono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do odwołania oferty w dowolnym momencie. Rabat nie jest dostępny na bony upominkowe online, wszystkie zestawy/pakiety upominkowe lub przedmioty sprzedaży. Promocja nie może być łączona z innymi ofertami. Lyre's Obowiązują ogólne zasady i warunki kodeksu promocyjnego. Kod promocyjny należy wpisać na stronie checkout (zgodnie z ogłoszeniem). 

Zakończenie umowy

Jeśli ta umowa zostanie rozwiązana, nie będzie to miało wpływu na nasze prawo do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które są nam Państwo winni na mocy tej umowy.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności wobec Państwa

Za wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć na mocy prawa (np. za śmierć lub obrażenia ciała) lub wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej:

 • strata tego:
  • nie były możliwe do przewidzenia dla Ciebie i dla nas w momencie zawierania umowy; lub
  • które nie były spowodowane żadnym naruszeniem z naszej strony;
 • strat gospodarczych; oraz
 • straty dla osób nie będących konsumentami.

Sprawy sporne

Postaramy się szybko i sprawnie rozwiązać z Tobą wszelkie spory.

Jeśli jesteś niezadowolony:

 • towar;
 • nasze usługi dla Ciebie; lub
 • jakakolwiek inna sprawa,

prosimy o jak najszybszy kontakt.

Jeśli Ty i my nie możemy rozwiązać sporu przy użyciu naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, poinformujemy Cię, że nie możemy rozwiązać sporu z Tobą.

Jeżeli chcą Państwo wszcząć postępowanie sądowe, sądy tej części Zjednoczonego Królestwa, w której Państwo mieszkają, będą miały jurysdykcję niewyłączną w odniesieniu do niniejszej umowy.

Do niniejszej umowy zastosowanie mają prawa Australii, Ameryki Północnej, Anglii i Walii.

Prawa osób trzecich

Nikt inny niż strona niniejszej umowy nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

×

WITAJ

Podejrzewamy, że nie jesteś stąd, wybierz swój region