Regulamin

Przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi warunkami. Jeśli dokonasz zakupu, będzie to uznane za potwierdzenie, że zawierają one wszystko, na co się zgadzasz.

1. Podsumowanie niektórych kluczowych praw:

Zgodnie z przepisami prawa Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, SI 2013/3134 musimy przekazać użytkownikowi pewne kluczowe informacje przed zawarciem prawnie wiążącej umowy między użytkownikiem a nami (patrz poniżej). Przekażemy te informacje w sposób jasny i zrozumiały. Niektóre z tych informacji mogą być oczywiste z kontekstu. Niektóre z tych informacji są również określone w niniejszej umowie, np. informacje na temat naszej polityki rozpatrywania skarg.

Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że do 14 dni po otrzymaniu towaru, w większości przypadków można zmienić zdanie i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. mówi, że towary muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do celu i zadowalającej jakości. Podczas oczekiwanej długości życia produktu masz prawo do następujących rzeczy:

 • do 30 dni: jeśli towary są wadliwe, możesz otrzymać zwrot pieniędzy;
 • do sześciu miesięcy: jeśli nie można ich naprawić lub wymienić, w większości przypadków przysługuje pełny zwrot pieniędzy;
 • do sześciu lat: jeśli towary nie działają przez rozsądny okres czasu, możesz mieć prawo do zwrotu części pieniędzy.

Jest to podsumowanie niektórych kluczowych praw. Aby uzyskać szczegółowe informacje od Citizens Advice, odwiedź stronę www.citizensadvice.org.uk lub zadzwoń pod numer 03454 04 05 06.

Informacje zawarte w niniejszym streszczeniu podsumowują niektóre z Twoich kluczowych praw. Nie są one przeznaczone do zastąpienia umowy, poniżej której należy się uważnie zapoznać.

Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy i chcesz z nami o tym porozmawiać, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] (na wiadomości e-mail odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu AEST).


2. Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką ZERO PROOF UK LIMITED zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 11725077.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Enterprise House Beesons Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Herts, England, WD3 1DS.

Nasz numer VAT to: [328659171].

Powrót do góry


3. Wprowadzenie

Jeśli kupujesz towary na naszej stronie internetowej, zgadzasz się być prawnie zobowiązany do przestrzegania tej umowy.

Możesz kupować towary z naszej strony tylko z powodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ta umowa jest dostępna tylko w języku angielskim. Żadne inne języki nie będą miały zastosowania do tej umowy.

Powrót do góry


4. Informacje, które przekazujemy użytkownikowi

Zgodnie z prawem, Regulamin Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013 mówi, że musimy dostarczyć Państwu pewne kluczowe informacje przed zawarciem prawnie wiążącej umowy pomiędzy Państwem a nami. Jeśli chcesz zobaczyć te kluczowe informacje, proszę:

 • zapoznanie się z Załącznikiem 2 do Regulaminu Umów Konsumenckich (Informacje, Anulowanie i Opłaty Dodatkowe) 2013;
 • przeczytać wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru, o której mowa poniżej; lub
 • skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony.

Kluczowe informacje, które podajemy Ci zgodnie z prawem, stanowią część tej umowy (tak jakby były tu przedstawione w całości).

Jeśli po zawarciu prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami musimy zmienić jakiekolwiek kluczowe informacje, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Powrót do góry


5. Prywatność i dane osobowe użytkownika

Nasza polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.lyres.eu/privacy-policy

Państwa prywatność i dane osobowe są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od Państwa, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku zapytania lub skargi dotyczącej wykorzystania Państwa danych osobowych.

Powrót do góry


6. Zamawianie towarów u nas

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób zawierana jest prawnie wiążąca umowa pomiędzy Tobą a nami.

Składasz zamówienie na stronie, wypełniając nasz formularz zamówienia. Prosimy o dokładne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego złożeniem. Jeśli jednak potrzebujesz poprawić ewentualne błędy, możesz to zrobić przed wysłaniem go do nas.

Składasz zamówienie na stronie lyres.eu. Prosimy o uważne przeczytanie i sprawdzenie zamówienia przed jego wysłaniem. Jeśli jednak zajdzie potrzeba poprawienia błędów, można to zrobić przed wysłaniem zamówienia do nas.

Wystarczy dodać produkty do koszyka, kliknąć checkout, wprowadzić swoje dane i dokonać zakupu za pomocą karty kredytowej, konta IDEAL lub PayPal. Po pomyślnym złożeniu zamówienia zostaniesz przeniesiony na stronę checkout i otrzymasz potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Jeśli nie jesteś zadowolony z zamówienia, poinformuj nas o tym za pośrednictwem formularza zapytania o zwrot na naszej stronie internetowej - zawsze postaramy się pomóc, jeśli tylko będziemy mogli.

Jeśli otworzyłeś i skonsumowałeś porcję produktu, nie ma możliwości zwrotu lub wymiany.

Powrót do góry

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie otworzył ani nie spożył części produktu, ani w inny sposób nie ingerował w produkt.

Okres odwołania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabywają Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa nabywa fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia, np. listu wysłanego pocztą (Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS United Kingdom lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] ). Prosimy o podanie następujących informacji, ale nie jest to obowiązkowe.

Formularz anulowania

Do [wpisać nazwę przedsiębiorcy, adres geograficzny oraz, jeśli jest dostępny, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail]:

Ja/my [*] niniejszym zawiadamiamy, że ja/my [*] anuluję moją/nasz [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/świadczenia następującej usługi [*],

Zamówione na [*]/odebrane na [*],

Nazwa konsumenta(-ów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),

Data

[*] Niepotrzebne skreślić.

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do rezygnacji przed upływem terminu rezygnacji.

Powrót do góry


8. Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z ustawowymi prawami konsumenta, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas).

Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów utraty wartości wszelkich dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem niepotrzebnej obsługi przez Państwa.

Pod warunkiem, że nie otworzyłeś, nie uszkodziłeś lub nie manipulowałeś przy zamówieniu, dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż:

 • 14 dni po dniu, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrot jakichkolwiek dostarczonych towarów; lub
 • (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary; lub
 • jeśli nie dostarczono żadnego towaru, 14 dni po dniu, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od tej umowy.
 • Zwrot kosztów nastąpi przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały wykorzystane przez Państwa w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu kosztów.

  Jeśli otrzymałeś towar:

 • odeślesz towary nieotwarte, nienaruszone i w oryginalnym opakowaniu lub przekażesz je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem 14 dni;
 • będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów; oraz
 • użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 • Powrót do góry


  9. Dostawa

  Staramy się wysłać twój rozkaz jak najszybciej. Staramy się wysłać twój rozkaz tak szybko, jak to możliwe. Korzystamy z UPS i GLS w zależności od Twojej lokalizacji. Uwaga: nie możemy zagwarantować ani zapewnić dnia tygodnia lub pory dnia na dostawę. Ramy czasowe dostawy do kraju:

  • Austria - 3-4 dni
  • Belgia - 3-4 dni
  • Czechy - 2-5 dni
  • Francja - 3-4 dni
  • Niemcy - 1-3 dni
  • Irlandia - 3-4 dni
  • Włochy - 2-5 dni
  • Holandia - 1-3 dni
  • Polska - 2-5 dni
  • Hiszpania - 3-4 dni
  • Szwajcaria - 3-4 dni

  Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie obejmują ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą ponieść opłaty przy dostawie określone przez lokalne przepisy.

  Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień powyżej 45

  Grupa 1 = Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania

  W przypadku zamówień o wartości poniżej 45 € dostawa kosztuje 10 €.

  Bezpłatna dostawa dla wszystkich zamówień o wartości 70

  Grupa 2 = Polska, Szwajcaria

  W przypadku zamówień o wartości poniżej 70 € dostawa kosztuje 20 €.

  Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej w UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczane wyłącznie na adresy znajdujące się w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii.

  Należy pamiętać, że nie realizujemy już dostaw do Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Luksemburga i Islandii.

  Nie jesteśmy w stanie dokonać zmian w zamówieniach po ich złożeniu. Zamówienia są przetwarzane bardzo szybko, więc w przypadku konieczności anulowania zamówienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer +61 8030 5552. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc, ale z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, nie możemy anulować zamówień po ich wysłaniu.

  Jeśli chcesz śledzić swoje zamówienie, skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając numer zamówienia. Numer zamówienia można znaleźć na stronie "Moje zamówienia" na swoim koncie.

  Powrót do góry


  10. Płatność

  Akceptujemy następujące karty kredytowe i debetowe: Braintree, visa, mastercard, amex oraz PayPal. Akceptujemy również IDEAL jako opcję płatności

  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że wszystkie informacje podane nam przez użytkownika podczas płacenia za towary są bezpieczne, korzystając z zaszyfrowanego bezpiecznego mechanizmu płatności. Jednak w przypadku braku zaniedbania z naszej strony, jakiegokolwiek nieprzestrzegania przez nas niniejszej umowy lub naszej Polityki prywatności https://lyres.eu/privacy-policy/ lub naruszenia przez nas naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, które może ponieść, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek informacji, które nam przekazuje.

  Twoja karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona tylko wtedy, gdy towar zostanie wysłany.

  Wszystkie płatności kartą kredytową lub debetową muszą być autoryzowane przez odpowiedniego wystawcę karty. Konieczne może być również zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa:

  • Zweryfikowane przez Visę;
  • Mastercard®SecureCodeTM; lub
  • American Express SafeKey.

  Cena towaru:

  • jest w euro (€) dla strony lyres.eu, funtach brytyjskich (£)(GBP) dla strony .co.uk. Dolarach australijskich ($AUD) dla strony .com.au i dolarach amerykańskich ($USD) dla strony .com. Uwaga: Jeśli mieszkasz w Nowej Zelandii, przedstawisz ceny w NZD, jednak checkout i rozliczaj się w AUD.
  • cena podana jest bez VAT po obowiązujących stawkach lokalnych; oraz
  • nie obejmuje kosztów dostawy towaru (które zostaną Państwu zgłoszone przed złożeniem zamówienia - po podaniu adresu dostawy).

  Powrót do góry


  11. Charakter towarów

  Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. daje ci pewne prawa (znane również jako "prawa ustawowe"), na przykład towary:

  • są zadowalającej jakości;
  • są odpowiednie do celu; oraz
  • pasują do opisu lub próbki.

  Musimy dostarczyć Ci towary, które są zgodne z Twoimi prawami.

  Opakowanie towaru może różnić się od przedstawionego na stronie.

  Chociaż staramy się upewnić, że wszystkie wagi, rozmiary i wymiary określone na stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a kolory naszych towarów są dokładnie wyświetlane na stronie, rzeczywiste kolory, które widzisz na swoim komputerze, mogą się różnić w zależności od używanego monitora.

  Każdy sprzedany towar:

  • po obniżonych cenach;
  • jako resztki; lub
  • jako poniżej normy;

  zostaną zidentyfikowane i sprzedane jako takie. Proszę sprawdzić, czy są one zadowalającej jakości zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Powrót do góry


  12. Uszkodzone towary

  Jeśli chcesz, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na górze tej strony:

  • nam wymienić towary;
  • obniżenie ceny; lub
  • aby odrzucić towar i uzyskać zwrot pieniędzy.

  Możesz być zobowiązany do dostarczenia zdjęć uszkodzonych towarów, abyśmy mogli zbadać proces wysyłki/pakowania, aby upewnić się, że to się nie powtórzy.

  W przypadku problemów z otrzymaniem zamówienia, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, abyśmy mogli pomóc w dokonaniu odpowiedniego zwrotu lub wymiany. Aby zespół obsługi klienta mógł sprawnie zająć się Państwa zapytaniem, prosimy o podanie numeru zamówienia, pełnej nazwy i danych kontaktowych.

  Powrót do góry


  13. Progi wysyłkowe

  Grupa 1: Austria, Hiszpania, Czechy, Niemcy, Holandia, Francja, Irlandia, Włochy i Belgia

  Wysyłka zamówień o wartości co najmniej 45 € jest bezpłatna w krajach Grupy 1 (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 45 euro dostawa kosztuje 10 euro.

  Grupa 2: Polska, Szwajcaria

  Wysyłka zamówień o wartości co najmniej 70 € jest bezpłatna w krajach Grupy 2 (tylko wysyłka standardowa). W przypadku zamówień o wartości poniżej 70 euro dostawa kosztuje 20 euro.

  Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej nie zawierają ceł i podatków. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą zostać obciążeni opłatami przy dostawie, które są określane przez lokalne przepisy.

  Zamówienia złożone na naszej stronie internetowej UE, www.lyres.eu, mogą być dostarczane wyłącznie na adresy znajdujące się w Irlandii, Holandii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i Polsce. Minimalne wydatki muszą być naliczone w jednej transakcji. Opłaty za wysyłkę/obsługę nie kwalifikują się do zaliczenia na poczet wymaganych minimalnych wydatków. Kod promocyjny nie jest wymagany. Rabat zostanie automatycznie dodany do koszyka po osiągnięciu progu wydatków. Nie podlega wymianie na gotówkę. Próg rabatowy musi zostać osiągnięty po zastosowaniu kodu rabatowego/promocyjnego. Nie dotyczy sumy częściowej przed zastosowaniem rabatów.

  Powrót do góry


  14. Warunki promocji

  • "Kod promocyjny" oznacza kod, który musi być wprowadzony na stronie checkout w przypadku transakcji online, aby otrzymać zniżkę lub korzyść.
  • Każdy kod promocyjny podlega (a) szczegółowym warunkom określonym w ofercie kodeksu promocyjnego oraz (b) niniejszym ogólnym warunkom kodeksu promocyjnego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, pierwszeństwo ma ten pierwszy.
  • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu kart podarunkowych.
  • Obowiązuje dla kwalifikujących się zakupów dokonanych na lyres.eu.
  • Musi być wykupiony w okresie ważności.
  • Nie podlega zwrotowi w zestawach upominkowych, zestawach, pakietach, przedmiotach sprzedaży, zakupie kart upominkowych, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
  • Nie może być stosowany do wcześniej złożonych zamówień lub produktów nie znajdujących się w magazynie w momencie zakupu. Brak kontroli deszczu.
  • Rabaty są stosowane przed wysyłką, przeładunkiem i opodatkowaniem sprzedaży.
  • Kody promocyjne nie mogą być łączone z innymi ofertami i mogą być umarzane tylko raz na klienta, chyba że ustalono inaczej.
  • Nie podlegają przeniesieniu lub zwrotowi za gotówkę lub kredyt.
  • Aby zastosować kod promocyjny, należy wpisać go na stronie checkout przed realizacją zamówienia.
  • Aktualne oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

  Oferta powitalna - 10% zniżki na pierwszy zakup

  Oferta dostępna, dopóki nie określono inaczej. Lyre's zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie. Zniżka jest dostępna tylko na naszą gamę 700 ml i nie obejmuje naszych serii premix i Classico Grande, kuponów upominkowych online, wszystkich pakietów i zestawów, towarów lub przedmiotów wyprzedaży. Promocja jest jednorazowa i nie można jej łączyć z innymi ofertami. Obowiązują ogólne warunki dotyczące kodów promocyjnych Lyre. Kod promocyjny należy wprowadzić na stronie checkout (zgodnie z reklamą).

  Oferta Wielkanocna

  Kup 2 lub więcej butelek o pojemności 700 ml i ciesz się trzecią butelką u nas, wystarczy dodać 3 dowolne pojedyncze butelki o pojemności 700 ml na stronie checkout wraz z kodem promocyjnym EASTER, aby aktywować darmową butelkę. Oferta kończy się o 23:59 1 kwietnia 2024 roku. Rabat zostanie zastosowany na stronie checkout. Oferta nie obejmuje kuponów upominkowych online, wszystkich zestawów upominkowych i towarów. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami. Pełna oferta Lyremoże się różnić w zależności od kraju. Do wyczerpania zapasów. Obowiązują ogólne zasady i warunki kodu promocyjnego Lyre(zgodnie z reklamą). Lyre's zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie.

  Powrót do góry


  15. Regulamin karty podarunkowej

  • "Karta Podarunkowa" oznacza elektroniczną lub fizyczną kartę, na którą załadowano przedpłaconą walutę w celu wydania jej na produkty Lyrezgodnie z niniejszym regulaminem.
  • Karty podarunkowe online należy zrealizować na stronie lyres.eu.
  • Wartość karty prezentowej zawiera GST.
  • Nie można wymienić na gotówkę i nie można ich wykorzystać do zakupu innych kart podarunkowych lub innych ofert przetargowych. Nie mogą być wymieniane.
  • Karty podarunkowe tracą ważność po upływie 36 miesięcy od daty wydania, chyba że wyraźnie określono inaczej.
  • Jeśli zakup przekracza kwotę karty podarunkowej, resztę należy opłacić za pomocą innych dostępnych opcji płatności.
  • Musi być wykupiony w okresie ważności.
  • Wygasłe karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi, a ich wartość nie zostanie zwrócona lub zaliczona po upływie terminu ważności.
  • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdej karty podarunkowej z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie bez uprzedzenia. W takich przypadkach zdecydujemy się na zwrot pieniędzy lub wymianę karty podarunkowej.
  • Karty podarunkowe są traktowane jak gotówka. Bony zniszczone, okaleczone, zmienione, zagubione lub skradzione nie będą wymieniane, zwracane ani realizowane.
  • Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania salda karty podarunkowej, jeśli uznamy, że wystąpił błąd urzędniczy lub księgowy.
  • Lyre's nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione karty podarunkowe.
  • Lyre's zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza oraz do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Powrót do góry


  16. Zakończenie umowy

  Jeśli ta umowa zostanie rozwiązana, nie będzie to miało wpływu na nasze prawo do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które są nam Państwo winni na mocy tej umowy.

  Ograniczenie naszej odpowiedzialności wobec Państwa

  Za wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć na mocy prawa (np. za śmierć lub obrażenia ciała) lub wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej:

  strata tego:

  • nie były możliwe do przewidzenia dla Ciebie i dla nas w momencie zawierania umowy; lub
  • które nie były spowodowane żadnym naruszeniem z naszej strony;
  • strat gospodarczych; oraz
  • straty dla osób nie będących konsumentami.

  Sprawy sporne

  Postaramy się szybko i sprawnie rozwiązać z Tobą wszelkie spory.

  z którego jesteś niezadowolony:

  • towar;
  • nasze usługi dla Ciebie; lub
  • jakakolwiek inna sprawa,
  • prosimy o jak najszybszy kontakt.

  Jeśli Ty i my nie możemy rozwiązać sporu przy użyciu naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, poinformujemy Cię, że nie możemy rozwiązać sporu z Tobą.

  Jeżeli chcą Państwo wszcząć postępowanie sądowe, sądy tej części Zjednoczonego Królestwa, w której Państwo mieszkają, będą miały jurysdykcję niewyłączną w odniesieniu do niniejszej umowy.

  Do niniejszej umowy zastosowanie mają prawa Australii, Ameryki Północnej, Anglii i Walii.

  Powrót do góry


  17. Prawa osób trzecich

  Nikt inny niż strona niniejszej umowy nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

  Powrót do góry

  18. David Guetta Global Promotion


  LSC0031 - DAVID_GUETTA_GLOBAL_PROMO 1547 Terms & Conditions ("Conditions of Entry")


  Promotion:

  LSC0031 - DAVID_GUETTA_GLOBAL_PROMO 1547

  Promoter:

  ZERO PROOF AUSTRALIA PTY LTD T/AS LYRES NON ALC SPIRIT CO ABN 97 630 554 853, Level 9, Wyndham Building, 1 Corporate Court, Bundall, QLD, Australia. Ph: (02) 8030 5552 For any inquiries regarding this Promotion, please contact the Promoter at [email protected] or on (02) 8030 5552

  Promotional Period:

  Start date: 29/03/24 at 09:00 am AEDT

  End date: 24/05/24 at 11:59 pm AEST

  Eligible entrants:

  Entry is open to USA, EU, AUS, NZ, UK, Saudi Arabia and UAE residents who are at least the minimum legal drinking age prescribed by law in the country in which they are resident at the time the entry is submitted.

  These Conditions of Entry are solely for the purpose of entries by redidents of USA, EU, AUS, NZ, UK, Saudi Arabia and UAE residents who are at least the minimum legal drinking age prescribed by law in the country in which they reside ("Relevant Minimum Legal Drinking Age").

  How to Enter:

  To enter the Promotion, the entrant must complete the following steps during the Promotional Period:

   a) visit www.lyres.co/guetta, follow the prompts to the Promotion entry page; and fully complete and submit the online entry form with their personal details (first name, last name, DOB and email address);
   b) select their favourite Lyre's Cocktail from the dropdown and explain in 25 words or less why you should win the Guetta experience, check the box to confirm they are at least the Relevant Minimum Legal Drinking Age, check the box to confirm they are available to travel to France from 25/06/24 to 01/07/24 (in the event of winning) and agree to receive future marketing and promotional material from Lyre’s Non-Alcoholic Spirit Co. ("Initial Entry"); and
   c) (optional) purchase any Lyres product from any store displaying advertising for the Promotion (including online) (“Participating Venue”), keep the original purchase receipt and visit www.lyres.co/davidguetta to receive the opportunity to submit additional entries by following the instructions detailed above in clauses (a) and (b) and uploading a copy of a valid receipt of purchase of any Lyres Product from a Participating Venue (“Optional Entry”). Each additional entry must provide a substantially different answer to the promotional question. For the sake of clarity, entrants who submit more than one entry will not be judged more favourably than entrants who submit a single entry (i.e. entrants who did not make a purchase). All entrants submitting a second (or more, where permitted) entry under this optional step must retain proof of purchase of the qualifying Lyres product for each Optional Entry. The proof of purchase required is an original receipt.

  Entries permitted:

  Only one (1) Initial Entry permitted per person. There is no limit on the number of Optional Entries per person, but each Optional Entry must have a substantially different answer to the promotional question and a separate qualifying proof of purchase.

  Major Prize is valued up to AUD$35,000 (including GST). The Major Prize is available for residents from USA, AUS, EU, NZ, UK, Saudi Arabia and UAE. The value of the Major Prize will vary depending on exact point of departure of the Major Prize Winner.

  Minor Prize pool available to residents of the UK only (excluding Northern Ireland) (who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from an Ocado store (including online) with their entry) is valued at GBP2,500 and the Minor Prize pool available to residents of AUS only (who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from a Dan Murphy’s store (including online)) is valued at AUD$2,500.

  Prize Description


  Major Prize:

  The prize is a trip to Paris for the entrant selected as the winner (the “Major Winner”) and the Major Winner’s nominated friend (aged at least the Relevant Minimum Legal Drinking Age) (the “Major Winner’s Companion”), which consists of the following:

 • 2 x return economy class flights from the Major Winner's nearest capital city (if the Major Winner is a resident of AUS or NZ) or from the Major Winner’s nearest major departure point determined by the Promoter (if the Major Winner is a resident of USA, EU, UK, Saudi Arabia or UAE) to Paris, France departing on 25/06/24 and returning on 01/07/24;
 • 4 x nights at a 4-star twin share accommodation for 2 people from 25/06/24 to 29/06/24;
 • One-way transfer from airport to accommodation for two people;
 • 2 x return standard train tickets from Paris to Blois Chambord departing on 29/06/24 and returning on 01/07/24;
 • 2 x 2 nights 4 -5 star twin share accommodation for two people from 29/06/24 to 01/07/24; and
 • 2 x tickets to the David Guetta show at “CHAMBORD LIVE” at Chateau de Chambord, France (including a meet & greet with David Guetta)

 • Number of this prize 1 (which may be won by a resident of USA, AUS, NZ, UK, EU, Saudi Arabia or UAE)

  Value (per prize) Up to AUD$35,000 (including GST). The value of the Major Prize will vary depending on exact point of departure of the Major Prize Winner.

  Winning Method Judging


  Minor Prize:

  The prize is a Live Nation gift card for each entrant selected as the winner of a Minor Prize (each a “Minor Prize Winner”).

  Number of this prize

 • 20 available to be won by residents of the UK only (excluding Northern Ireland) who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from an Ocado store (including online) with their entry
 • 20 available to be won by residents of AUS only (who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from a Dan Murphy’s store (including online) with their entry

 • Value (per prize) AUD/NZD$250.00

 • Gift cards available to be won by UK residents (excluding Northern Ireland) will be valued at GBP250 each; and
 • Gift cards available to be won by AUS residents will be valued at AUD$250 each

 • Winning Method Judging


  Prize Conditions:


  Major Prize:

 • This prize is for or relates to the David Guetta show at Chateau De Chambord (the “Event”). If the Major Winner is unwilling or unable to attend at the designated time for the Event, they forfeit that part of the prize and the Promoter is not obliged to substitute that part of the prize.
 • Travel itinerary will be determined by the Promoter in its absolute discretion.
 • The Major Winner and the Major Winner’s Companion must depart from and return to the same departure point and travel together.
 • The prize is subject to, and the Major Winner and the Major Winner’s Companion must comply with, the standard terms and conditions of the participating prize provider and service provider(s), as updated from time to time. The Promoter will not be responsible for any action taken by any service provider(s) in relation to the prize, including without limitation any cancellation or refusal to provide any part of the prize.
 • If for any reason the Major Winner does not, once the prize has been booked, take the prize (or an element of the prize) at the time stipulated, then the prize (or that element of the prize) will be forfeited and will not be redeemable for cash.
 • The prize is subject to booking and flight availability and the Promoter reserves the right to amend the travel dates in its absolute discretion.
 • Frequent flyer points will not be awarded and do not form part of the prize.
 • Spending money, meals, taxes (excluding airline and airport taxes), insurance, passports, visas, vaccinations, transport to and from departure point, transfers, items of a personal nature, in-room charges and all other ancillary costs, unless otherwise specified in the prize description, are not included.
 • The Major Winner is responsible, at its cost, for ensuring that the Major Winner and the Major Winner’s Companion hold every permit, visa, authorization, passport and other similar document and meet any requirement required by any law, government or regulatory authority to travel to the destinations detailed in the prize. The Promoter will not be responsible for any action taken by any service provider(s), government or regulatory authority in relation to the prize, including without limitation any refusal to provide or permit access to any part of the prize.
 • The Major Winner (or the Major Winner’s Companion) may be required to present their credit card at check in. The Promoter will not be responsible for any fees, costs, charges, losses or damages charged, incurred or suffered by the Major Winner (or the Major Winner’s Companion) in providing their credit card.
 • The prize requires the Major Winner to contact the Promoter's agency, Home of PMG, at [email protected] in order to book travel.

 • Minor Prize:

 • Any ancillary costs associated with redeeming the gift card are not included. Any unused balance of the gift card will not be awarded as cash. Redemption of the gift card is subject to any terms and conditions of the issuer including those specified on the gift card.
 • The gift cards will be delivered by email.
 • Only entrants who are residents of the UK (excluding Northern Ireland) who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from an Ocado store with their entry will be eligible to be win one of the 20 x GBP250 Live Nation gift cards, and there is a limit of one of these gift cards to be won per eligible entrant.
 • Only entrants who are residents of Australia who upload a valid proof of purchase of any Lyres product from a Dan Murphy’s store with their entry will be eligible to win any of the 20 x AUD$250 Live Nation gift cards, and there is a limit of one of these gift cards to be won per eligible entrant (excluding South Australian residents, where there is no limit as to the number of these available gift cards that can be won per eligible entrant).

 • Winner notification:

  The Major Prize Winner will be notified by email within one (1) day of the judging (27/05/24). The Major Prize Winner will be published on the Promoter’s social media outlets and website by 03/06/24.

  Each Minor Prize Winner will be contacted by email within seven (7) days of the judging.

  Unclaimed Prizes:

  The Major and Minor Prizes must be claimed by 10/06/24 at 12:00 pm AEST. In the event of an unclaimed prize, the Promoter may at its absolute discretion assign the prize to the entry that is judged by the judges to be the next best entry, conduct a further judging to award the prize or withdraw the prize unawarded. The Promoter is under no obligation to award any unclaimed prize.


   1) In these Conditions of Entry, the term ‘Winner’ means each of the Major Prize Winner, the Winner’s Companion and Minor Prize Winner.
   2) The entrant agrees and acknowledges that they have read these Conditions of Entry (and Schedule) and that entry into the Promotion is deemed to be acceptance of these Conditions of Entry (and Schedule). Any capitalised terms used in these Conditions of Entry and not defined in them, have the meaning given in the Schedule, unless stated otherwise.
   3) The Promotion commences on the Start Date and ends on the End Date ("Promotional Period"). Entries are deemed to be received at the time of receipt by the Promoter and not at the time of transmission or deposit by the entrant. Records of the Promoter and its agencies are final and conclusive as to the time of receipt.
   4) Valid and eligible entries will be accepted during the Promotional Period.
   5) Employees (and their immediate family members) of agencies/companies directly associated with the conduct of this Promotion, the Promoter, businesses involved in determination of the Winner for the Promotion, businesses involved in the management of the Promotion, any organisation benefiting from the Promotion, the Promoter’s distributors, suppliers, subsidiary companies/businesses and associated companies and agencies are not eligible to enter. "Immediate family member" means any of the following: spouse, ex-spouse, de-facto spouse, child or step-child (whether natural or by adoption), parent, step-parent, grandparent, step-grandparent, uncle, aunt, niece, nephew, brother, sister, step-brother, step-sister or 1st cousin.
   6) The Promoter supports the responsible service of alcohol and encourages consumers to enjoy alcohol responsibly. Where relevant, entrants will be refused service of alcohol or provision of an alcoholic beverage if it would breach any laws, codes or policies including without limitation those of the relevant liquor licensee relating to the responsible service of alcohol. Legal aged consumers are advised to consider the safe drinking levels recommended by the regulatory authorities in the country in which they reside. Entry and continued participation in this Promotion is subject to the Participating Venue's liquor serving policy.
   7) Judging:
   a) The Winner will be determined by representatives of the Promoter. Each entry will be judged on the basis of the individual originality, creative merit and literacy merit of the answer provided to the promotional question.
   b) The best valid entry, as determined by the judges, will win the Major Prize specified in the schedule above.
   c) The next best twenty (20) valid entries, as determined by the judges, will each win the Minor Prize specified in the Schedule above.
   d) The judges may select additional reserve entries which they determine to be the next best, and record them in order, in case an invalid entry or ineligible entrant is selected.
   e) The Winner will be determined by skill. Chance plays no part in determining the Winner. The judges’ decision is final and binding and no correspondence will be entered into.
   8) All reasonable attempts will be made to contact each winner.
   9) If any Winner chooses not to take their prize (or is unable to), or does not take or claim a prize within a reasonable time, as specified by the Promoter, or is unavailable at the designated time for the Event or at the time stipulated by the Promoter for travel, they forfeit the prize and the Promoter is not obliged to substitute the prize.
   10) Entrants must keep their proof of purchase specified in the ‘How to Enter’ section for each Optional Entry as proof of purchase ("Proof of Purchase"). If an entrant fails to produce the Proof of Purchase for an Optional Entry, as and when requested by the Promoter, the Promoter has the right to invalidate the entrant's respective entry for which Proof of Purchase cannot be provided and/or all entries submitted by that entrant and/or forfeit the entrant's right to a prize. Purchase receipt(s) must clearly specify: (a) the store of purchase as an eligible store; (b) the required product/s or service/s to be purchased for entry; and (c) that the purchase was made during the Promotional Period and prior to entry.
   11) The value of the prizes is accurate and based upon the recommended retail value of the prizes at the date of printing. The Promoter accepts no responsibility for any variation in the value of the prizes after that date.
   12) No part of a prize is exchangeable, redeemable for cash or any other prize or transferable, unless otherwise specified in writing by the Promoter.
   13) If a prize (or portion of a prize) is unavailable the Promoter reserves the right in its absolute discretion to substitute the prize (or that portion of the prize) to a prize of equal or greater value and specification, subject to any written directions of a regulatory authority that the Promoter is bound by law to comply with.
   14) No entry fee is charged by the Promoter to enter the Promotion. Where entry is allowed online, there is no additional cost to enter the Promotion other than any cost paid by the entrant to access the website or social media platform of entry via their Internet service provider.
   15) Each prize will be awarded to the person named in the entry and any entry that is made on behalf of an entrant or by a third party will be invalid. If there is a dispute as to the identity of an entrant or Winner, the Promoter reserves the right, in its sole discretion, to determine the identity of the entrant or Winner.
   16) Entrants' personal information will be collected by the Promoter. Personal information will be stored on the Promoter's database. The Promoter may use this information for future marketing purposes regarding its products, including contacting the entrant electronically. The Promoter will handle personal information in accordance with its privacy policy which is located at https://lyres.com.au/privacy-policy/. The Promoter collects personal information about entrants to enable them to participate in this Promotion and may disclose the entrants' personal information to third parties including its contractors and agents, prize suppliers and service providers to assist in conducting this Promotion and regulatory authorities as required by law. If the entrant does not provide their personal information as requested, they may be ineligible to enter or claim a prize in the Promotion.
   17) Nothing in these Conditions of Entry restricts, excludes or modifies or purports to restrict, exclude or modify any statutory consumer rights (or other rights) under any law applicable to any entrant in the country in which they reside.
   18) Entries are deemed to be received at the time of receipt into the Promoters’ database. The Promoters are not responsible for receipt of incorrect, inaccurate or incomplete information caused by an entrant or occurring during transmission. The Promoters are not responsible for any problems or technical malfunction of any telephone, telephone or computer network, or lines, servers, or telephone or internet providers, traffic congestion on any phone or computer network, or any combination thereof, whether or not under the Promoters’ control, including any injury or damage to the entrant’s, or any other person’s, handset or computer related to or resulting from participation or sending or receiving of any communication or of any materials in the Promotion.
   19) For the purposes of public statements and advertisements, the Promoter may only publish the Winner's surname, initial and State/ Country or postcode of residence.
   20) It is a condition of accepting the prize that the Winner may be required to sign a legal release as determined by the Promoter in its absolute discretion, prior to receiving a prize.
   21) If a prize is provided to the Promoter by a third party, the prize is subject to the terms and conditions of the third party prize supplier. The terms and conditions which apply to the prize at the time it is issued to the relevant Winner will prevail over these Conditions of Entry in the event of any inconsistency. To the extent permitted by law the Promoter accepts no responsibility or liability for any delay or failure by the third party to deliver the prize, any delay or failure relating to the prize itself or failure by the third party to meet any of its obligations in these Conditions of Entry or otherwise.
   22) If for any reason any aspect of this Promotion is not capable of running as planned, including without limitation by reason of cancellation of the Event, computer virus, communications network failure, bugs, tampering, unauthorised intervention, fraud, technical failure or any cause beyond the control of the Promoter, the Promoter may in its sole discretion cancel, terminate, modify or suspend the Promotion and invalidate any affected entries, or suspend or modify a prize, subject to applicable law.
   23) The Promoter reserves the right, at any time, to validate and check the authenticity of entries and entrant's details (including without limitation an entrant's identity, age and place of residence). In the event that the relevant Winner cannot provide suitable proof as required by the Promoter to validate their entry to the satisfaction of the Promoter in its absolute discretion, that Winner will forfeit the prize in whole and no substitute will be offered. Incomplete, indecipherable, inaudible, incorrect and illegible entries, as applicable, will at the Promoter's discretion be deemed invalid and not eligible to win. Entries containing offensive or defamatory comments, or which breach any law or infringe any third party rights, including intellectual property rights, are not eligible to win. The use of any automated entry software or any other mechanical or electronic means that allows an individual to automatically enter repeatedly is prohibited and may render all entries submitted by that individual invalid.
   24) All material submitted on entry (e.g. answer(s) to a promotional question) must NOT: (a) be in breach of any laws, regulations and rights, e.g. any laws regarding intellectual property (copyright, trademarks, etc), defamation and privacy; (b) be defamatory, obscene, derogatory, pornographic, sexually inappropriate, contain nudity, aggressive, violent, abusive, harassing, threatening, objectionable or discriminate/vilify any section of the community with respect to race, ethnicity, nationality, religion, origin, sexual preference, mental illness, disability or gender or unsuitable for publication; or (c) contain viruses. Entrants warrant that they own or have the right to license the copyright in any entry submitted by them into this Promotion, for the purposes of this Promotion, that no rights have been granted to any third party in respect of any such entry which would prevent the entry being used as contemplated by this Promotion, and that the use by the Promoter of any such entry will not breach any laws or infringe the rights of any person (including without limitation with respect to privacy, intellectual property and defamation). Entrants must obtain prior consent from any person or from the owner(s) of any property that appears in their entry. By entering, all entrants license and grant the Promoter, its affiliates and sub-licensees an exclusive, royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, and sub-licensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish and display their entry (including any portion of their entry) for any purpose, including but not limited to future promotional, marketing or publicity purposes, in any media, without compensation, restriction on use, attribution or liability. Entrants agree that their entry is their original work and does not infringe the rights of third parties, or that they have obtained full prior consent from any person who has jointly created or has any rights in the aforementioned material. Entrants consent to any use of their entry that may otherwise infringe their moral rights. Entrants are responsible for all materials they submit on entry. The Promoter will not be liable for any entries, to the extent permitted by law. The Promoter reserves the right to remove, request removal or decline to publish any entry or portion of an entry for any reason whatsoever, including if in breach of these Conditions of Entry. The Promoter will have no liability to entrants if it exercises this right and entrants must comply with any request made by the Promoter pursuant to this paragraph. The entrants warrant and represents that any material sent or provided by the entrant to the Promoter will not infringe any copyright, trademarks or other intellectual property rights of any third party (including moral rights) and that the entrant has all rights to use the materials and has obtained all necessary consents to comply with any relevant privacy and/or confidentiality requirements. Entrants agree to indemnify the Promoter for any breach of these Conditions of Entry including this clause.
   25) The Promoter reserves the right to disqualify entries in the event of non-compliance with these Conditions of Entry. In the event that there is a dispute concerning the conduct of the Promotion or claiming a prize, the Promoter will resolve the dispute in direct consultation with the entrant. If the dispute cannot be resolved the Promoter’s decision will be final.
   26) The Promoter and its associated agencies and companies will not be liable for, and the Winner indemnifies the Promoter and its associated agencies and companies from and against any claim, proceeding or action in relation to, any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), expense, cost, fee, damage, personal injury or death which is suffered or sustained by any person (whether or not arising from any person's negligence or wilful misconduct) in connection with this Promotion or accepting or using any prize (or recommendation). For the sake of clarity, this clause will not apply to the extent the Promoter has contributed to or caused such loss, expense, damage, personal injury or death and will not apply to the extent any liability cannot be excluded by law (in which case, to the maximum extent permitted by law, the Promoter’s liability will be limited to the minimum amount allowable by law).
   27) The Winner will participate in and co-operate as required with all reasonable marketing and editorial activities relating to the Promotion, including (but not limited to) being recorded, photographed, filmed or interviewed and acknowledges that the Promoter may use any such marketing and editorial material without further reference or compensation to them.
   28) Unless otherwise specified, a prize is a single event for the Winner and cannot be separated into separate events or components.
   29) The Promoter accepts no responsibility for any tax implications and the entrant must seek their own independent financial advice in regards to the tax implications relating to the prize or acceptance of the prize.
   30) Failure by the Promoter to enforce any of its rights at any stage does not constitute a waiver of these rights.
   31) These Conditions of Entry are governed by the laws of Queensland, Australia. The entrant submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Queensland, Australia and any court hearing appeals from those courts.

  The terms and conditions below apply in addition to the terms and conditions set out above.


  Australia:

  If you are an Australian resident, these additional terms will apply to you:

   32) Legal aged consumers are advised to consider the safe drinking levels recommended in the National Health and Medical Research Council Australian Guidelines to Reduce Health Risks from Drinking Alcohol. A full version of these Guidelines is available at https://nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-guidelines-reduce-health-risks-drinking-alcohol.
   33) Any guarantee or warranty given is in addition to any relevant statutory guarantees and warranties and nothing in these Conditions of Entry restricts, excludes or modifies or purports to restrict, exclude or modify any statutory consumer rights under any applicable law including without limitation the Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

  New Zealand:

  If you are a resident of New Zealand, these additional terms will apply to you:

   34) Any guarantee or warranty given is in addition to any relevant statutory guarantees and warranties and nothing in these Conditions of Entry restricts, excludes or modifies or purports to restrict, exclude or modify any statutory consumer rights under any applicable law including without limitation the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ) and / or Fair Trading Act 1986 (NZ).

  United Kingdom (UK):

  If you are a resident of any part of the United Kingdom (UK), these additional terms will apply to you:

   35) Any guarantee or warranty given is in addition to any relevant statutory guarantees and warranties and nothing in these Conditions of Entry restricts, excludes or modifies or purports to restrict, exclude or modify any statutory consumer rights under any applicable law, including without limitation the Consumer Rights Act 2015.

  If you are a resident in Northern Ireland (NI), these additional terms will apply to you:

   36) The entrant acknowledges that in entering the Promotion via the Optional Entry, they have not paid any premium or extra cost for a Lyres product (in addition to the normal price for such product) as a result of, or in connection with, this Promotion.

  United States of America (USA):

  If you are a resident of the USA, these additional terms will apply to you

   37) Legal aged consumers are advised to consider moderate drinking levels recommended in USDA 2020-2025 Dietary Guidelines for Americans. A full version of these Guidelines is available at https://www.dietaryguidelines.gov/.
   38) The prize does not include or contain alcoholic beverages.
   39) Federal and state income taxes may apply and are the sole responsibility of the winner (and the winner’s companion), regardless of whether the prize is used in part or in whole.
   40) Odds of winning depend on the number of entries received.
   41) Clause 31 of the Conditions of Entry do not apply.
   42) By entering, entrants agree that all issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of these terms and conditions, entrant’s rights and obligations, or the rights and obligations of the Promoter in connection with the Promotion shall be governed by the laws of the State of Queensland, Australia, without giving effect to any choice of law or conflict of laws principles. By participating in the Promotion, entrants consent to the sole jurisdiction and venue of the courts located in Brisbane, Queensland, Australia.

  Powrót do góry

  Regulamin

  ×

  WITAJ

  Podejrzewamy, że nie jesteś stąd, wybierz swój region